ΑΝΑΠΗΡΙΑΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ME AΝΑΠΗΡΙΑ – Περιεχόμενα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Έκδοση:
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ειδική Επιτροπή – Ομάδα Διοίκησης Έργου για τη σύνταξη και επανέκδοση του «Οδηγού του πολίτη με Αναπηρία».
Έργο του Ε.Π. “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”, Υποπρόγραμμα 1 “Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων”,
Μέτρο 1.2. “Εξυπηρέτηση Ειδικών Ομάδων Πολιτών”

Οργάνωση και επιμέλεια έκδοσης: Ευαγγελία Βασιλείου

Συλλογή – Επεξεργασία Ύλης:
Αντιγόνη Γρατσία, Παναγιώτης Δεληγιάννης, Μαρία Κοτρωνιά, Παναγιώτης Κρομμύδας, Δημήτριος Λουκίδης, Αλεξάνδρα Παβέλη, Ελευθερία Παπαδάκη, Μάρθα Ρήγα, Χρίστος Ρίζος, Έλλη Σιμάτου, Βασιλική-Μαρία Σταματιάδου, Μαρία Τζαβέλλα, Ευαγγελία Τζουβάρα, Ευστράτιος Χατζηχαραλάμπους, Ειρήνη Χριστοφόρου.

Μελέτη εξωφύλλου: Εθνικό Τυπογραφείο

Φωτοστοιχειοθεσία – Εκτύπωση: Εθνικό Τυπογραφείο

Copyright: Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

1.1 Οι Διεθνείς Συμβάσεις, Διακηρύξεις και Κανονισμοί Προστασίας Σχετικά µε την Αναπηρία

1.2 -1.5 ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ 1.6-1.14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ / ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του Δημοσίου.

3.2 Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.

3.3 Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του Τ.Σ.Α.Υ.

3.4Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.5Χορήγηση ορθοπεδικών ειδών και επιστημονικών βοηθημάτων από το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων.

3.6 Χορήγηση ορθοπεδικών ειδών και επιστημονικών βοηθημάτων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

3.7 Πληρωμή εξόδων κηδείας αναπήρων πολέμου.

3.8 Ενίσχυση εξόδων κηδείας σε θύματα πολέμου.

3.9 Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Α.μεΑ.

3.10 Ιδρύματα κοινωνικής στήριξης και επανένταξης Α.μεΑ.

3.11 Εισαγωγή σε Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων.

3.12 Άλλες προνοιακές διευκολύνσεις.

3.13 Αναγραφή στοιχείων σε γραφή Braille στην εξωτερική συσκευασία των φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης.

3.14 Διακίνηση και διάθεση των φαρμάκων που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες, προορίζονται αποκλειστικά για ατομική χρήση και δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

3.15 Χορήγηση γνωματεύσεων για ποσοστό αναπηρίας 50% Ι.Κ.Α.

3.16 Δυσίατα νοσήματα.

3.17 Προγράμματα διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4.1 Πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

4.2 Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης & Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Κ.Δ.Α.Υ.).

4.3 Τρόπος εξέτασης – εισαγωγή υποψηφίων με αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

4.4 Ειδικό Ι.Ε.Κ. «Τειρεσίας: Άτομα με προβλήματα όρασης χειριστές τηλεφωνικού κέντρου».

4.5 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων λυκείου και Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.

4.6 Όροι και προϋποθέσεις μετεγγραφής φοιτητών ή σπουδαστών εσωτερικού που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ή είναι τέκνα προσώπων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.

4.7 Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την εισαγωγή τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

5.1 Πρόσληψη προστατευόμενων προσώπων σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

5. 2 Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία και προσώπων λοιπών προστατευόμενων κατηγοριών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κάθε βαθμίδας ως κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών – καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων για την κάλυψη του 20% των κενών θέσεων των ειδικοτήτων αυτών.

5.3 Πρόσληψη τυφλών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κάθε βαθμίδας για την κάλυψη του 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων.

5.4 Πρόσληψη προστατευόμενων προσώπων σε φορείς του δημόσιου τομέα.

5.5 Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία και προσώπων λοιπών προστατευόμενων κατηγοριών, ως κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών – καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων, σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τράπεζες και σε φορείς του δημόσιου τομέα.

5.6 Πρόσληψη τυφλών τηλεφωνητών σε φορείς του δημόσιου τομέα.

5.7 Πρόσληψη ΑμεΑ και λοιπών προστατευόμενων προσώπων ως Δικηγόρων, σε φορείς του δημόσιου τομέα.

5.8 Πρόσληψη ΑμεΑ και λοιπών Προστατευόμενων Προσώπων σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.

5. 9 Προγράμματα Εθνικής Πολιτικής για επιδότηση Νέων Θέσεων Εργασίας & Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρία

5.10 Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα επιδότησης Ν.Θ.Ε & Ν.Ε.Ε.

5.11 Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Π.Β.Μ Λακκιάς Θεσσαλονίκης.

5.12 Διευκολύνσεις Ιατρών ΑμεΑ

5.13 Χορήγηση βεβαίωσης για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

6.1 Χορήγηση σύνταξης ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. λόγω αναπηρίας.

6.2 Χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. που πάσχουν από Παραπληγία –Τετραπληγία

6.3 Χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. που πάσχουν από Βήτα ομόζυγο

6.4 Χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.που είναι τυφλοί και από τα δύο μάτια

6.5 Χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος, ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. που έχουν ένα, τουλάχιστον, παιδί οποιασδήποτε ηλικίας το οποίο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία

6.6 Χορήγηση σύνταξης σε παιδιά λόγω θανάτου του γονέα τους

6.7 Προσαύξηση οικογενειακών βαρών στη σύνταξη αναπηρίας ή γήρατος

6.8 Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μητέρων με ανάπηρα τέκνα και συζύγων αναπήρων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με 7500 ημέρες εργασίας.

6.9 Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος Ασφαλισμένων που πάσχουν από χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια.

6.10 Σύνταξη αναπηρίας κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α.

6.11 Σύνταξη αναπηρίας από εργατικό ατύχημα εκτός εργασίας.

6.12 Βασική σύνταξη αναπηρίας του Ο.Γ.Α.

6.13 Βασική σύνταξη αναπηρίας σε ανίκανα για εργασία παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ο.Γ.Α.

6.14 Προσαύξηση ποσού της κύριας σύνταξης αναπηρίας του Ο.Γ.Α. λόγω απόλυτης αναπηρίας

6.15 Προσαύξηση ποσού της βασικής σύνταξης αναπηρίας του Ο.Γ.Α. λόγω απόλυτης αναπηρίας

6.16 Προσαύξηση του ποσού της σύνταξης γήρατος του Ο.Γ.Α. λόγω τυφλότητας

6.17 Ειδικές ρυθμίσεις

6.18 Σύνταξη αναπηρίας T.E.B.E Παλαιών ασφαλισμένων μέχρι 31/12/1992

6.19 Σύνταξη αναπηρίας Τ.Ε.Β.Ε. ( από κοινή νόσο) νέων ασφαλισμένων από 1/1/1993

6.20 Εργατικό ατύχημα η ατύχημα εκτός εργασίας νέων ασφαλισμένων Τ.Ε.Β.Ε., από 1/1/1993

6.21 Παροχές ασφαλισμένων στο Ν.Α.Τ.

6.22 Σύνταξη Λόγω Ατυχήματος – Ν.Α.Τ .

6.23 Αναπροσαρμογή συντάξεων ΝΑΤ

6.24 Χορήγηση σύνταξης ασφαλισμένων του Τ.Σ.Α.Υ. λόγω αναπηρίας.

6.25 Ειδικές Κατηγορίες Συνταξιοδότησης Λόγω Γήρατος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

7.1 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

7.2 Απόκτηση άδειας οδήγησης από Α.μεΑ.

7.3. Χορήγηση αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων σε συλλόγους παραπληγικών

7.4. Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων για τη μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία ΕΔΧ-Α.ΜΕΑ.), προδιαγραφές ειδικού σήματος και άλλες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του Ν.2465/1997 (Α΄ 28).

7.5. Mείωση παραβόλων και τελών στα άτομα με αναπηρία

7.6. Θαλάσσιες συγκοινωνίες

7.7. Δελτίο μετακίνησης Α.μεΑ. με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΟΣΕ, Αστικά ΚΤΕΛ, Υπεραστικά ΚΤΕΛ)

7.8. Δωρεάν διακίνηση στις Αστικές Συγκοινωνίες

7.9.΄Εκπτωση 50% επί της τιμής του εισιτηρίου στις Υπεραστικές – Σιδηροδρομικές και Ακτοπλοϊκές Συγκοινωνίες

7.10. Μείωση του ναύλου αυτοκινήτων

7.11. Δελτίο Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

7. 12. Οδηγίες για τη μετακίνηση των Α.μεΑ. με τα Μέσα Μαζικής Μετακίνησης

7.13. ΟΣΕ

7.14. Τηλεπικοινωνιακές εκπτώσεις σε Άτομα με Αναπηρίες

7.15. Ολυμπιακή Αεροπορία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: KOINΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

8.1 Χορήγηση Δελτίου Κοινωνικού Τουρισμού (για επιδοτούμενες 7ήμερες διακοπές)

8.2 Κοινωνικός Τουρισμός

8.3 Κατασκηνωτικό πρόγραμμα για άτομα με αναπηρία

8.4 Θεραπευτικός Τουρισμός Ι.Κ.Α.

8.5 Εκδρομικά Προγράμματα

8.6 Λουτροθεραπεία Αναπήρων

8.7 Αεροθεραπεία Αναπήρων

8.8 Επίδομα Αεροθεραπείας

8.9 Λουτροθεραπεία ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

8.10 Απαλλαγή καταβολής εισιτηρίου υδροθεραπείας σε Ιαματικές Πηγές

8.11 Απαλλαγή καταβολής του 50% επί του βασικού λουτρικού δικαιώματος

8.12 Χορήγηση δελτίων θεάματος, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δελτίων θερινών κινηματογράφων

8.13 Χορήγηση «Κάρτας Πολιτισμού»

8.14 Χορήγηση δελτίων αγοράς βιβλίων

8.15 Οικονομική ενίσχυση γάμου

8.16 Διορισμός θεραπαινίδας

8.17 Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρων. Χορήγηση άδειας εκμετ/σης κυλικείων (που στεγάζονται σε δημόσια κτίρια)

8.18 Χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων

8.19 Σχολάζοντα Περίπτερα

8.20΄Ιδρυση και Λειτουργία Κέντρων Υποστήριξης και Αποκατάστασης των ΑμεΑ

8.21 Διευκολύνσεις κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

9.1. Eιδικές άδειες υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ που είναι ΄Ατομα με Αναπηρία.

9.2. Μειωμένο ωράριο εργασίας υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που είναι΄Ατομα με Aναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία ή σύζυγο με αναπηρία.

9.3. Απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων – γονέων παιδιών με αναπηρία.

9.4. Μετάταξη τυφλών τηλεφωνητών του Δημοσίου.

9.5. Ειδικές άδειες σε υπαλλήλους του ΟΤΕ που είναι Ατομα με Αναπηρία.

9.6. Μεταθέσεις υπαλλήλων του ΟΤΕ που είναι ΄Ατομα με Αναπηρία

9.7. Eξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

9.8. Eξέταση Ατόμων με Αναπηρία ως μαρτύρων.

9.9. Πρόσθετη άδεια 30 ημερών, ετησίως, με πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους αναπήρους που εγκρίνονται για Λουτροθεραπεία ή Αεροθεραπεία.

9.10. Αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις για λόγους υγείας.

9.11. Στρατιωτική θητεία πλησίον της κατοικίας των αναπήρων γονέων.

9.12. Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης για λόγους υγείας (Προσωρινή ή μόνιμη).

9.13. Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για λόγους υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

10.1. Αθλητισμός Aτόμων με Αναπηρία Γενικά

10.2 ΑΠαροχές στα Άτομα με Αναπηρία που είναι διακεκριμένοι αθλητές- ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

10.2 Β Παροχές στα Άτομα με Αναπηρία που είναι διακεκριμένοι αθλητές- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

10.2 Γ Παροχές στα Άτομα με Αναπηρία που είναι διακεκριμένοι αθλητές- ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

10.2 ΔΠαροχές στα Άτομα με Αναπηρία που είναι διακεκριμένοι αθλητές-ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

10.2 Ε Παροχές στα Άτομα με Αναπηρία που είναι διακεκριμένοι αθλητές- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑμεΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

10.2 ΣΤ Παροχές στα Άτομα με Αναπηρία που είναι διακεκριμένοι αθλητές- ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΔΑΝΕΙΑ

Συντάξεις- Συνταξιοδότηση-Εισαγωγή Γενικά

11.1. Χορήγηση σύνταξης παθόντων εξαιτίας της υπηρεσίας.

11.2. Χορήγηση σύνταξης, λόγω ανικανότητας μη οφειλομένης στην υπηρεσία, υπαλλήλων που πάσχουν από συγκεκριμένες ασθένειες.

11.3. Χορήγηση σύνταξης λόγω ανικανότητας μη οφειλομένης στην υπηρεσία.

11.4. Παροχή επιδομάτων ανικανότητας στους αποχωρούντες λόγω παθήματος που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας.

11.5. Παροχή επιδόματος ανικανότητας στους αποχωρούντες λόγω νόσου μη οφειλομένης στην υπηρεσία.

11.6. Επίδομα τυφλότητας στους παντελώς τυφλούς, ανεξαρτήτως αιτίας εξόδου από την υπηρεσία.

11.7. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον κανονισμό σύνταξης, χορήγησης επιδομάτων κ.λπ. πολιτικών υπαλλήλων.

11.8. Κανονισμός σύνταξης και επιδομάτων σε οπλίτες – υπαξιωματικούς και αξιωματικούς που διορίσθηκαν πριν την 1-1-1993 και αποστρατεύθηκαν λόγω ανικανότητας μη οφειλόμενης στην υπηρεσία.

11.9. Κανονισμός σύνταξης και επιδομάτων σε οπλίτες, υπαξιωματικούς και αξιωματικούς που διορίσθηκαν πριν 1-1-1993 και αποστρατεύθηκαν λόγω ανικανότητας οφειλόμενης στην υπηρεσία

11.10. Κανονισμός σύνταξης και επιδομάτων σε οπλίτες, υπαξιωματικούς και αξιωματικούς που διορίσθηκαν μετά την 1-1-1993 και αποστρατεύθηκαν λόγω ανικανότητας μη οφειλόμενης στην υπηρεσία.

11.11. Κανονισμός σύνταξης και επιδομάτων σε οπλίτες – υπαξιωματικούς – αξιωματικούς που διορίσθηκαν μετά την 1-1-1993 και αποστρατεύθηκαν λόγω ανικανότητας οφειλόμενης στην υπηρεσία.

11.12. Κανονισμός σύνταξης σε οπλίτες, υπαξιωματικούς, αξιωματικούς βάσει του Ν.1897/90 περί απονομής σύνταξης και παροχής βοήθειας σε θύματα τρομοκρατίας – Επιδόματα.

11.13. Κανονισμός σύνταξης σε οπλίτες, υπαξιωματικούς αξιωματικούς βάσει Ν.1977/1991 «προστασία παθόντων από βίαιο συμβάν και θυμάτων τρομοκρατών και άλλες διατάξεις – Επιδόματα.

11.14. Κανονισμός σύνταξης από μεταβίβαση στα ανίκανα για εργασία άρρενα τέκνα στρατιωτικών συνταξιούχων γενικά (οπλιτών – υπαξιωματικών – αξιωματικών).

11.15 Κατάρτιση προσχεδίων πράξεων Κανονισμού Πολεμικών Συντάξεων Στρατιωτικών και μελών του Δημοκρατικού Στρατού καθώς και των οικογενειών αυτών.

11.16. Ειδικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις.

11.17. Συνταξιοδότηση των παθόντων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και των αγωνισθέντων κατά της δικτατορίας, καθώς και των πολιτών εκ του άμαχου πληθυσμού της κατοχής.

11.18. Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου των συντάξεων, μερισμάτων κ.λπ. που καταβάλλονται σε ανάπηρους πολέμου ή θύματα πολέμου από το Δημόσιο ή Ασφαλιστικά Ταμεία.

11.19. Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου των εγγράφων και αντιγράφων αυτών με τα οποία δίδεται πληρεξουσιότητα από ανάπηρους πολέμου ή θύματα πολέμου.

11.20. Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου της άδειας κυκλοφορίας και της άδειας οδηγού αναπηρικού αυτοκινήτου.

11.21. Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας ΕΙΧ αυτοκινήτου.

11.22. Μείωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών*.

11.23. Απαλλαγή από το φόρο κατά την αγορά πρώτης κατοικίας.

11.24. Εφαρμογή χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α – Απαλλαγή Φ.Π.Α.

11.25. Ατελής από το τέλος ταξινόμησης εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου από άτομα με αναπηρία. Ειδικά αναπηρικά αμαξίδια.

11.26. Ατελής από το τέλος ταξινόμησης εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου από ανάπηρους πολέμου, αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού

11.27. Ατελής από το τέλος ταξινόμησης εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου από ανάπηρο Έλληνα μετανάστη.

11.28 Ατελής από φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και δασμούς εισαγωγή αντικειμένων, των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ειδικά επινοηθέντων για την εκπαίδευση, απασχόληση, κοινωνική πρόοδο των σωματικά ή διανοητικά μειονεκτούντων προσώπων και για την εκπαιδευτική, επιστημονική ή πολιτιστική προαγωγή των τυφλών.

11.29. Απαλλαγή Εμπορικών Επιχειρήσεων από το φόρο του εισοδήματος.

11.30. Απαλλαγή μισθωτών υπηρεσιών από τον φόρο του εισοδήματος.

11.31. Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο.

11.32 Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

11.33 Μεταφορά διαφοράς ιατρικής δαπάνης από το προστατευόμενο μέλος στο άτομο που το προστατεύει.

11.34 Έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου δαπάνης ποσού 2.400,00€ χωρίς δικαιολογητικά.

11.35 Μείωση κατά 40% της τεκμαρτής δαπάνης επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.

11.36 Απαλλαγή από την τεκμαρτή δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.

11.37 Εξαίρεση από τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος με βάση τις σταθερές επαγγελματικές δαπάνες.

11.38 Αυτοκίνητα Αναπήρων ειδικών περιπτώσεων.

11.39 Στεγαστικά δάνεια σε δικαιούχους ειδικών κατηγοριών.

11.40 Στεγαστική συνδρομή σε εξαιρετικές περιπτώσεις: παραχώρηση κατοικίας ή στεγαστικού δικαιώματος.

11.41 Ειδικό πρόγραμμα πολύτεκνων – αναπήρων: Χορήγηση στεγαστικού δικαιώματος.

11.42 Ειδικό πρόγραμμα πολυτέκνων – αναπήρων. Χορήγηση ατόκου δανείου για αγορά ή ανέγερση κατοικίας.

11.43 Επιδοτούμενα δάνεια για αγορά ή ανέγερση κατοικίας.

11.44 Δανειοδοτικό πρόγραμμα αποπεράτωσης υπάρχουσας κατοικίας.

11.45 Επισκευή – Αναμόρφωση – Επέκταση υπάρχουσας κατοικίας.

11.46 Επιδότηση Ενοικίου.

11.47 Παραχώρηση κατοικίας κατά προτεραιότητα χωρίς κλήρωση (σε κάθε κοινό πρόγραμμα απογραφής αστέγων κατά πόλη).

11.48 Οικονομική Ενίσχυση Οφειλών Δικαιούχων του ΟΕΚ.

11.49 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΕΚ

11.50 Πίνακας Πιστωτικών Ιδρυμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (e-Accessibility)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – 12.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – 12.2 ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – 12.3 ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – 12.4 ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – 12.5 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – 12.6 ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – 12.7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – 12.8 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – 12.9 ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

13.1 Συμβάσεις και γενικοί όροι συναλλαγών – καταχρηστικοί γενικοί όροι.

13.2 Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος / πωλήσεις από πόρτα σε πόρτα.

13.3 Συμβάσεις από απόσταση.

13.4 Ηλεκτρονικό εμπόριο.

13.5 Πώληση καταναλωτικών αγαθών – εξυπηρέτηση μετά την πώληση – εγγυήσεις.

13.6 Ευθύνη παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα.

13.7 Ασφάλεια υπηρεσιών.

13.8 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες – καταναλωτική πίστη.

13.9.1. Άρνηση επιβίβασης, ακύρωση και μεγάλες καθυστερήσεις πτήσεων.

13.9.2 Τραυματισμός / θάνατος λόγω ατυχήματος.

13.9.3 Απώλεια / φθορά / καταστροφή / καθυστέρηση αποσκευών.

13.10.1 Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις -Ακύρωση εισιτηρίου από τον επιβάτη.

13.10.2 Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις-Καθυστέρηση απόπλου.

13.10.3 Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις- Κράτηση θέσεων.

13.11.1 Θεσμοί μεσολάβησης στην περίπτωση ενδοσυνοριακών καταναλωτικών διαφορών (προμηθευτής και καταναλωτής εγκατεστημένοι στην Ελλάδα)

13.11.2. Θεσμοί μεσολάβησης στην περίπτωση διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών

13.11.3. Θεσμοί μεσολάβησης στην περίπτωση καταναλωτικών διαφορών με δημόσιες υπηρεσίες.

13.12 Ιδιωτική πρωτοβουλία – Ενώσεις Καταναλωτών. Συλλογικά μέσα προστασίας – Αγωγές παραλείψεως.

13.13 Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί.

Ο οδηγός είναι από τη βιβλιοθήκη του http://www.disabled.gr/ στην οποία μπορείτε να βρείτε και υπεύθυνες πληροφορίες για θέματα όπως Παράλυση, Ανεξάρτητη Διαβίωση, Παροχές ΑμεΑ, Νομοθεσία, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Δικαιώματα, Απασχόληση, Αποκατάσταση, Σεξ & Σεξουαλικότητα, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Αυτοκίνηση, Προγράμματα  Ε.Ε., Βία & Κακοποίηση, Διαδίκτυο, Προσπελασιμότητα, Μαζικές Μεταφορές, Καταναλωτισμό, Αθλητισμό, Αναψυχή & Τουρισμό, Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκπαίδευση, Τεχνολογία, Υγεία, Πολιτισμός και Τέχνες, Φορολογικά, Πολιτική & Συνδικαλισμός, Φωτογραφίες αλλά και την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού  Αναπηρία ΤΩΡΑ, Ειδήσεις & Επικαιρότητα, Disability BusinessΜικρές Αγγελίες, Forum & Chat.

Autonomia Expo 2008

Ολόκληρο τον οδηγό μπορείτε να τον κατεβάσετε σε  αρχείο pdf  από εδώ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
 • ———————————————

  Περιληπτικά

  στα άτομα με αναπηρία παρέχονται μέχρι τώρα  κάποια βοηθήματα και  ελαφρύνσεις όπως:

  Σύνταξη με λιγότερα χρόνια ασφάλισης ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας

  Επιδόματα ανάλογα με το βαθμό και το είδος της αναπηρίας, την ασφάλιση η τη μη ασφάλιση αλλά και για κάποια  απ΄ αυτά και την οικονομική κατάσταση του αναπήρου.

  Κάρτα πολιτισμού και ελευθέρας κυκλοφορίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

  Στην αγορά και χρήση αυτοκινήτου σε ορισμένες κατηγορίες αναπήρων (κινητική αναπηρία,  νεφροπαθείς) που απαλλάσσεται από το τέλος ταξινόμησης και τα  τέλη κυκλοφορίας, δεν αποτελεί  τεκμήριο εισοδήματος, και τεκμήριο αγοράς  μέχρι ορισμένου κυβισμού ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας όπως και θέση στάθμευσης έξω από το σπίτι του αναπήρου.

  Αφορολόγητο ποσό στο εισόδημα  2400 ευρώ κατ΄ έτος όταν υπάρχει αναπηρία 67% και άνω.

  Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ποσοστό 7% χωρίς εξετάσεις με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου.

  Κουπόνια κοινωνικού τουρισμού.

  Άδεια περιπτέρου.

  Όλα αυτά ίσχυαν μέχρι την κατάληψη της εξουσίας από τους  αυτοαποκαλούμενους σοσιαλιστές που στη πραγματικότητα είναι υπηρέτες και ενεργούμενα των λεγόμενων ¨αγορών¨ που αντί να βρούνε ποιος καταλήστεψε τη χώρα χρεώνουν τις συνέπειες στους ληστευθέντες πολίτες και μάλιστα τους πιο αδύναμους.

  Για το αύριο δεν μπορεί αυτή η σελίδα να σας πληροφορήσει υπεύθυνα αφού το Ελληνικό κράτος δεν έχει συνέχεια και οι νόμοι αλλάζουν με κάθε  αλλαγή κυβερνήσεως αλλά και …των  υπουργών της  ιδίας κυβερνήσεως.

  ————————————————–


  Η ασφαλιστική κάλυψη των μισθωτών
   
  1. Η υπαγωγή των μισθωτών στην ασφάλιση
  2. Ασφαλιστικοί κίνδυνοι και παροχές
  2.1 Η κάλυψη του γήρατος
  2.1.1. Οι ανταποδοτικές παροχές κύριας σύνταξης
  2.1.2. Οι ανταποδοτικές παροχές επικουρικής σύνταξης
  2.1.3. Τα κατώτατα όρια συντάξεων
  2.1.4. Οι μη ανταποδοτικές παροχές
  2.2. Η κάλυψη της ανικανότητας προς εργασία
  2.2.1. Η κάλυψη της ασθένειας
  2.2.2. Η κάλυψη της αναπηρίας
  2.3. Η κάλυψη του θανάτου του προστάτη της οικογένειας
  2.4. Η κάλυψη της μητρότητας
  2.5. Η κάλυψη του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας
  2.6. Η κάλυψη των οικογενειακών βαρών
  2.7. Η κάλυψη της ανεργίας
  Επί ίσοις όροις